Wytrzymałość Materiałów – Laboratorium

Harmonogramy dla poszczególnych kierunków studiów zawierające tematy realizowane w poszczególnych datach zajęć znajdują się w poniższej tabeli.

LPWydziałKierunekHarmonogram
1W-10TRNHarmonogram – semestr zimowy 2023/2024
2W-10MTRHarmonogram – semestr zimowy 2023/2024
3W-5EMTRHarmonogram – semestr zimowy 2023/2024
4W-10ZIPHarmonogram – semestr zimowy 2023/2024
5W-12IMMHarmonogram – semestr zimowy 2023/2024
Tabela 1: Harmonogram

Poniżej znajdą Państwo zestawienie tematów oraz szablonów sprawozdań wraz z wybranymi wzorami i danymi pomocniczymi. Do niektórych tematów przygotowano dodatkową instrukcję. Do pozostałych materiały odnajdą Państwo w następujących pozycjach literaturowych:

  • [1] Laboratorium wytrzymałości materiałów, Praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2001r.
  • [2] Laboratorium wytrzymałości materiałów, skrypt pod red. R. Żuchowskiego, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1988r.
LPTematSprawozdanieInstrukcja/Materiały
1Badania własności mechanicznych metali i tworzyw sztucznych. Próba rozciągania.SPRAWOZDANIE 1[1]: strony 18–58 [2]: strony 5–48
2Badanie własności mechanicznych tworzyw sztucznych – rozciąganie, zginanie, udarność.SPRAWOZDANIE 2[1]: strony 47–72, [2]: strony 41–60
3Pomiary odkształceń w elementach konstrukcyjnych przy pomocy elektrycznych tensometrów oporowych.SPRAWOZDANIE 3[1]: strony 229–250, [2]: strony 196–223
4Badanie własności reologicznych- pełzanie i relaksacja.SPRAWOZDANIE 4[1]: strony 73–95 [2]: strony 61–78
5Badania zmęczeniowe metali.SPRAWOZDANIE 5

[1]: strony 96–116 [2]: strony 78–99

INSTRUKCJA 5

6Wytrzymałość złożona-skręcanie ze zginaniem, wyznaczanie modułu Kirchhoffa. (Wytężenie, weryfikacja hipotez – skręcanie ze zginaniem. Hipotezy wytężeniowe)SPRAWOZDANIE 6[1]: strony 133–154 [2]: strony 111 -134
7Utrata stateczności prętów. Próba ściskaniaSPRAWOZDANIE 7[1]: strony 155–165 [2]: strony 134–143
8Zginanie proste i ukośneSPRAWOZDANIE 8[1]: strony 166–174 [2]: strony 143–152
9Belki, belki hiperstatyczne. Środek zginania.SPRAWOZDANIE 9[1]: strony 178–224 [2]: strony 152–195
11Analiza stanu naprężenia metodą elastooptyczną.SPRAWOZDANIE 11[1]: strony 256–284 [2]: strony 224–238
12Metody oceny własności mechanicznych materiałów kompozytowych – wstępna ocena struktury, próba zginania, próba twardości.SPRAWOZDANIE 12INSTRUKCJA 12
13Próba pełzania polimerowych materiałów konstrukcyjnych.SPRAWOZDANIE 13[1]: strony 73–95 [2]: strony 61–78
14Wyznaczania odporności materiałów na pękanie w płaskim stanie naprężenia – CODSPRAWOZDANIE 14INSTRUKCJA 14 i 15
15Wyznaczania odporności materiałów na pękanie w płaskim stanie odkształcenia – KIcSPRAWOZDANIE 15
16Badania tensometryczne zbiornika ciśnieniowegoSPRAWOZDANIE 16INSTRUKCJA 16
17Wielokryterialny dobór własności wytrzymałościowych materiałów z uwzględnieniem ich odporności na pękanie – KIc.SPRAWOZDANIE 17INSTRUKCJA 17
Tabela 2: Szablony i literatura do sprawozdań