Wpływ zawartości fluoru na własności materiałowe tkanki kostnej

Type