Badania własności wytrzymałościowych kości

Publication
XVIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS [i in.], Jachranka, 14-16 października 1998.