Zmiany ukształtowania lordozy w warunkach obciążenia czynnościowego

Publication
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XI Krajowa konferencja naukowa. PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, [PAN] Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warszawa, [2-4] grudzień 1999. T. 2. Sekc. 3. Sztuczne narządy wewnętrzne i biomateriały. Sekc. 4. Biomechanika. Sekc. 5. Informatyka medyczna. Sekc. 6. Sieci neuronowe