Wpływ fluorku sodu na niektóre własności mechaniczne tkanki kostnej zbitej

Publication
Materiały XVI Szkoły Biomechaniki, Warszawa-Mikołajki, 10-13.09.2000.