Analiza odkształceń i naprężeń w elementach kręgosłupa człowieka w warunkach fizjologicznych i z zastosowaniem stabilizatorów

Type