Biomechanika kręgosłupa

Publication
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. Pod red. Macieja Nałęcza. T. 5. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. Red. Romuald Będziński [i in.].