Badanie szczątkowej wytrzymałości zmęczeniowej płyt wykonanych z kompozytów włóknistych

Type