Metody doświadczalne w badaniach preparatów sekcyjnych kręgosłupa z zastosowaniem różnych systemów stabilizacji

Publication
Spondyloimplantologia zaawansowanego leczenia kręgosłupa systemem DERO. Pod red. Lechosława F. Ciupika, Daniela Zarzyckiego.