Badanie wpływu modyfikacji kształtu stalowych śrub M16 wykonanych w klasie własności 8.8 na zmianę ich wytrzymałośći

Type