Analiza numeryczna przemieszczeń odłamów osteotomijnych po wykonaniu zespolenia żuchwy

Type