Patent. Polska, nr 213942. Osobisty ogrzewacz powietrza wdychanego