Doświadczalna ocena właściwości biomechanicznych zespoleń stosowanych w strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy - doniesienie wstępne

Publication
Dental and Medical Problems