Badania eksperymentalne stabilności pierwotnej osteosyntezy żuchwy

Publication
XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego, Jachranka, 15-18 października 2008.