Wstępna analiza wyników leczenia operacyjnego pacjentów z nowotworami jamy ustnej :resekcja i marginektomia żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004-2008

Publication
Twój Przegląd Stomatologiczny