Analiza numeryczna stabilności pierwotnej wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Publication
Twój Przegląd Stomatologiczny