Doświadczalna ocena in vitro przemieszczeń wybranych zespoleń odłamów osteotomijnych po obustronnej, strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy w zakresie obciążeń pooperacyjnych

Type