Analiza przemieszczeń odłamów osteotomijnych, po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy dla wybranych rodzajów zespoleń

Type