Wpływ przesunięcia trzonu żuchwy na przemieszczenia odłamów osteotomijnych po obustronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Type