Wpływ wzmocnienia żuchwy na wartość współczynników bezpieczeństwa i stopień wytężenia w miejscu resekcji kości żuchwy

Type