Zastosowanie metody elementów skończonych do analizy stabilności zespoleń stosowanych przy strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy

Publication
Dental and Medical Problems