Wyznaczanie pola przemieszczeń i odkształceń w anatomicznie prawidłowej czaszce człowieka dla wybranych schematów obciążenia

Type