Wpływ przypadku obciążenia na wartość sił występujących w mięśniach unoszących żuchwę

Type