Symulacje numeryczne w zakresie mechaniki pękania z uwzględnieniem modelu strefy kohezyjnej przed frontem szczeliny na przykładzie środowiska Abaqus

Publication
Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa, Częstochowa, 1 czerwca 2017 : praca zbiorowa