Walidacja modelu żuchwy na podstawie badań doświadczalnych i numerycznych

Type