Zastosowanie metody punktowej oraz liniowej teorii krytycznych dystansów do wyznaczania odporności na pękanie stali z wykorzystaniem symulacji numerycznych i badań doświadczalnych

Publication
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny]