Modeling of process of biting off and unilateral mastication the chosen foodstuff

Publication
Wsp贸艂czesne trendy w teorii maszyn i uk艂ad贸w mechatronicznych : [XXVI Mi臋dzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Uk艂ad贸w Mechatronicznych] = Modern trends in theory of machines and mechatronic systems : [XXVI th International Conference on Theory of Machines and Mechatronic Systems], 13-15 wrze艣nia/September, 2018 Wroc艂aw, Poland