Wpływ liczby punktów mocowania implantu rekonstrukcyjnego na wartość rejestrowanych przemieszczeń w modelu po częściowej resekcji żuchwy

Publication
Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences [Dokument elektroniczny]