Przegląd materiałów kompozytowych typu FML wraz z przykładową analizą MES

Publication
Nauka, badania i doniesienia naukowe 2019 : nauki techniczne i ścisłe, część I