Patent. Polska, nr 237229. Materiał kompozytowy przeciwcierny na bazie miedzi.