Dynamika układów mechanicznych w zadaniach technicznych.

Type
Publication
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej