Modelowanie delaminacji w laminatach metalowo-włóknistych z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych

Publication
Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1