Wykorzystanie sieci neuronowych we wspomaganiu analiz metodą elementów skończonych

Publication
Technika i inżynieria