Predykcja sił reakcji w płycie rozciąganej przy użyciu sieci neuronowej i metody elementów skończonych

Publication
Technika i inżynieria