Porowate kompozyty na bazie poli(sebacynianu gliceryny) oraz hydroksyapatytu formowane metodą termicznie indukowanej separacji fazowej

Publication
Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021.