Rozwój pęknięcia zmęczeniowego w modyfikowanej cieplnie stali 42CRMO4 w złożonym stanie naprężeń (I+II)

Publication
XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty