Układ do pomiaru obciążeń działających na łuk zębowy dla wybranych stanów uzębienia