Eksperymentalna i numeryczna analiza delaminacji kompozytu metalowo-włóknistego