Badania ciśnieniowe zbiorników kompozytowych z wykorzystaniem techniki światłowodowej i emisji akustycznej