Możliwości identyfikacji zjawisk degradacyjnych w kompozytach z użyciem technik uczenia maszynowego i emisji akustycznej

Publication
XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2023.