Metoda hamowania rozwoju pęknięć zmęczeniowych w zabytkowych stalach mostowych z wykorzystaniem taśm kompozytowych CFRP

Publication
XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2023.