Badanie porównawcze przyczepności betonu do wybranych prętów kompozytowych metodą pull-out

Publication
XIII Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2023, Zielona Góra, 29-30 czerwca 2023.