Badania eksperymentalne wzrostu pęknięć zmęczeniowych stali bainitycznej

Publication
XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania : abstrakty