Wyznaczenie podstawowych parametrów kinematycznych narządu żucia człowieka podczas jednostronnego rozgryzania wybranych produktów spożywczych

Publication
XII Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych, Wrocław, 29-30 września 2023 : materiały konferencyjne.