Nowatorski projekt niskociśnieniowego zbiornika kompozytowego z otworem rewizyjnym – projektowanie, wytwarzanie i badania

Publication
XIV Konferencja Nowe Kierunki Rozwoju Mechaniki & IX Sympozjon Kompozyty. Konstrukcje Warstwowe, Łężyce-Duszniki Zdrój, 13-16 marca, 2024