Summer School on Fracture Mechanics

Publication
Mechanika pękania z uwzględnieniem wpływu środowiska koryzyjnego. Obciążenia wieloosiowe