Wymiary fraktalne przełamów części ceramicznych izolatorów elektroenergetycznych

Publication
Przegląd Elektrotechniczny