Quasistatyczna próba rozrywania butli kompozytowych do gromadzenia paliw gazowych pod dużym ciśnieniem

Publication
XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego