Czy istnieje magnetyczne kryterium inicjacji pękania materiałów ferromagnetycznych?

Publication
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika