Odporność na pękanie a wymiar fraktalny Metodyka wyznaczania wymiaru fraktalnego

Publication
XVII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego. PTMTS